มาตรการผ่อนคลาย : การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาตรการผ่อนคลาย : การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิด
1)ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม แนบท้ายคำสั่ง ศบค.ที่ 3/2563 ข้อ 1 ก. ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และหมายเหตุแนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2)การจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ เฉพาะบุคคลที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจำหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. ทั้งนี้ ให้งดจำหน่ายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา และวันอื่นๆตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

#สุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัย
เพจ สาสุขสุราษฎร์News

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *